İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

Antek Makina, tüm personel, yüklenici ve ziyaretçiler için güvenli bir çalışma imkanı, ortamı ve düzeni sağlamayı taahhüt eder. Bunu, tüm görevlere, icraatlara ve tasarımlara proaktif bir yaklaşım benimseyerek, sağlık ve güvenlik protokolleri ve etrafındaki çevreyi göz önünde bulundurarak yapar. Planlama ve değerlendirme, organize edilmiş kontrollü bir çalışma, iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincinin temelidir.

Antek’in bütün projeleri için çabaladığı kültür şudur: “Sağlık, güvenlik ve çevre konularına önem veriyoruz ve tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanıyoruz.”

Yaptıklarımız ve faaliyetlerimiz doğrultusunda şunları desteklemeyi taahhüt ediyoruz:

- Güvenli bir iş yeri

- Güven kültürünü teşvik eden ve destekleyen bir emniyet sistemi

- İş yerinde tehlikelerin değerlendirilmesi, tanınması, ortadan kaldırılması veya kontrolü

- Personel ve müşterilerin denetlenmesi & desteklenmesi

- Sağlık, güvenlik ve çevre konularının tanımlanması ve kontrol edilmesindeki kararlılığımızı güçlendirmeye yönelik eğitim, gelişim ve becerilerin korunması;

- Tüm personel, alt yükleniciler ve ziyaretçilerin sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği anlayışı

- Kişisel koruyucu ekipmanın sağlanması, kullanılabilirliği ve eğitimi

- Bu politikanın başarısı ve devamı için gerekli olan sorumluluk, taahhüt ve kararlılıktır

 

Şirket Sorumluluğu:

Antek Makina, sağlık ve güvenliği en üst düzeyde tutmaktadır ve güvenli bir iş yeri ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir. Antek, güvenli çalışma sistemlerini teşvik etmekte ve etkinliklerini ölçmek için bu sistemleri düzenli olarak denetlemektedir.


Denetçi Sorumluluğu:

Denetçiler, güvenlik eğitimi de dahil olmak üzere güvenlik prosedürlerini uygulayacaklardır. Güvenliği, en önemli faktör olarak görecekler ve çalışma sırasında, güvenli olmayan koşulların gözlemlendiği yerlerde işi durduracaklardır.


Personel / Yüklenici Sorumluluğu:

Tüm personel ve yüklenici firmaların, kendilerinin ve başkalarının güvenliği için sorumlulukları vardır ve güvenli olmayan durumları engellemek için derhal amirlerine bildirimde bulunarak harekete geçmeleri gerekmektedir. Personel / yüklenici, işleriyle ilgili tehlikeleri tanımlamak için adım atmalı, iş güvenliği analizini üstlenmeli ve güvenli çalışma sistemini devam ettirebilmek için önlem almalıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Çevresel Etki

Antek olarak, çevrenin korumasına büyük önem veriyoruz. Çevreye duyarlı bina tasarımları, enerji verimliliği, iyileştirmeleri ve atık azaltma girişimleri ile çevreye duyarlı olmayı hedefliyoruz. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, gelişmekte olan teknolojilerden haberdar olmaya devam ediyoruz.

İşveren olarak Antek

Antek, çalışanlarına fırsat eşitliği sağlayan bir firmadır. Çalışanlarına ve ailelerine değer verir. Esnek çalışma saatleri düzenleyerek, çalışanları ve ailelerini her daim destekler. Çalışanlar arasında pozitif ilişkiler geliştirmek için sosyal etkinlikler düzenler. Antek, tüm çalışanlarını profesyonel gelişim programları için teşvik eder ve onlara danışmanlık yapar.

Sanayi Gelişimi

Antek, madencilik endüstrisini teşvik etmenin ve desteklemenin bilincinde olan bir firmadır. Metalurjive mühendislik mesleklerini ve madencilik sektörünü destekleyen ve bu sektöre hizmet eden çok sayıda sektörel derneğin üyesidir. Antek, çalışanlarının endüstriyel etkinliklere ve kuruluşların organize ettiği faaliyetlere katılmalarını sağlar.

Kamu Desteği

Antek, bağış ve diğer sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde, çeşitli hayır kurumlarını desteklemektedir. Çalışanlarını bu etkinliklere katılmaları için teşvik etmektedir. Antek için katkıda bulunmak ve bu derneklerde aktif olarak yer almak önemlidir.